Aktuelnosti

Kongres neurologa Srbije

XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem, 28.11.-01.12. 2019.

Hotel „Zepter” Vrnjačka banja

Organizator kongresa je:

 • Društvo neurologa Srbije
 • Klinika za Neurologiju Kliničkog Centra Kragujevac
 • Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Srpsko lekarsko društvo, podružnica Kragujevac

Profesionalni kongresni organizator je Prestige Plus Tours agencija Kragujevac

www.prestigetours.rs

Kongres je akreditovao Zdravstveni savet Srbije A-1-1524/19 sa:

 • 8 bodova za pasivno učestvovanje
 • 9 bodova za poster prezentaciju
 • 11 bodova za usmenu prezentaciju i
 • 13 bodova za predavače

Koautori (do 3) bilo usmene ili poster prezentacije dobijaju po 0,5 bodova.

Glavne teme kongresa:

 1. Cerebrovaskularne bolesti
  – Mehanička trombektomija u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara
  – Bolesti malih krvnih sudova mozga – stara bolest novog doba
  – Antikoagulantna terapija u lečenju moždanog udara
 2. Neuromišićne bolesti
  – Miopatije – šta je novo?
  – Bolesti motornog neurona
  – Novine u dijagnostici i lečenju neuromišićnih bolesti
 3. Glavobole i bol u neurologiji
  – Bolne kranijalne neuropatije i ostali bolovi lica
  – Novi trendovi u dijagnostici glavobolja
  – Često se pitamo…
 4. Funkcionalni poremećaji u neurologiji i psihijatijski komorbiditeti
  – Funkcionalni poremećaji u neurologiji
  – Video sesija: Fenomenologija i fenotipizacija funkcionalnih neuroloških simptoma
  – Psihijatrijski komorbiditeti u funkcionalnim neurološkim bolestima

MINI SIMPOZIJUMI:

 • Novine u terapiji poremećaja pokreta
 • Fenotipsko-genotipska korelacija neuroloških oboljenja u dečjem uzrastu
 • Novi dijagnostički kriterijumi i nove terapijske opcije u multiploj sklerozi
 • Biomarkeri u neurodegenerativnim bolestima
 • Karotidna stenoza iz ugla neuologa i vaskularnog hirurga

Simpozijum mladih neurologa

 • Originalna istraživanja
 • Prikazi najtežih slučajeva

Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke

Satelitski simpozijumi farmaceutske industrije

POSTER SESIJE

 • Poster sesije će biti podeljene u sledećih 8 oblasti: cerebrovaskularne bolesti, epilepsije, glavobolje, demijelinizacione bolesti, neurodegenerativne bolesti, neuromišićne bolesti, dečja
  neurologija i opšta neurologija.
 • Poster sesije će se održavati 29. i 30. novembra.
 • Apstrakte na srpskom i engleskom jeziku, koji treba da sadrže do 500 reči (uvod, metode, rezultati i zaključak) slati sa naznakom na koju se oblast odnose kao word dokument na neurologijakg@gmail.com do 15. oktobra 2019.

Prvog dana, 28. novembra 2019., pre svečanog otvaranja Kongresa, biće održano 6 edukativnih kurseva.

Svaki od edukativnih kurseva je akreditovao Zdravstveni savet Srbije sa 8 bodova za predavače i 4 boda
za slušaoce:

 1. Cerebralne venske tromboze
 2. Dečja neurologija: novine u dijagnostici i terapiji
 3. Genetika multiple skleroze vs vladajući imunološki koncept lečenja
 4. Kada efekat leka postane neželjen
 5. Kognitivni domeni i ispadi u neurodegenerativnim bolestima
 6. Neuromišićne bolesti

Registracija učesnika:

Pre 30.08.2019.

Delegati 120€
Članovi Društva neurologa Srbije 80€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 40€
Edukativni kursevi – ograničen broj 2000 RSD

Posle 30.08.2019.

Delegati 150€
Članovi Društva neurologa Srbije 120€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 60€
Edukativni kursevi – ograničen broj 4000 RSD
Kotizacije su oslobođeni: predavači po pozivu iz inostranstva, predavači drugih oblasti medicine, počasni
gosti

Na kongresu se očekuje učešće oko 600 lekara neurologa i oko 100 medicinskih sestara/tehničara

Predsednik organizacionog odbora – Prof dr Gordana Tončev, gordanatoncev@gmail.com

Predsednik društva neurologa Srbije – Prof Dr Ranko Raičević, www.drustvoneurologasrbije.org

 

Tehnički organizator kongresa

Prestige Plus Tours agencija Kragujevac

kongresi@prestigetours.rs
oliveraprestige@gmail.com

 

XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem

28.11.-01.12. 2019.

Hotel „Zepter” Vrnjačka banja

Obaveštavamo da će se XII/XVIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u hotelu
„Zepter” Vrnjačka banja od 28.11-01.12. 2019. godine. Datum održavanja kongresa se poklapa sa 60
godina od osnivanja neuropsihijatrijske službe u Kragujevcu.

Organizator kongresa je

Društvo neurologa Srbije
Klinika za Neurologiju Kliničkog Centra Kragujevac
Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Profesionalni kongresni organizator je Prestige Plus Tours agencija Kragujevac.

Glavne teme kongresa:

Cerebrovaskularne bolesti
Neuromišićne bolesti
Glavobole i bol u neurologiji
Funkcionalni poremećaji u neurologiji i psihijatijski komorbiditeti

Prvog dana Kongresa biće održano nekoliko edukativnih kurseva.

Takođe, tradicionalno se održavaju minisimpozijumi iz oblasti koje nisu glavne teme kongresa, okrugli stolovi iz oblasti značajnih za neurološku zajednicu, Simpozijum mladih neurologa i Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke.

Predviđeno je i održavanje satelitskih simpozijuma farmaceutske industrije.

Poster sesije koje prikazuju rezultata rada neurološke zajednice takođe imaju veliki značaj na ovom kongresu.

Predavači na Kongresu biće najistaknutija imena naše neurologije, kao i kolege sa prostora bivše države, ali i predavači iz Evrope.

Registracija pre 30.08.2019.
Delegati 120€
Članovi Društva neurologa Srbije 80€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 40€
Edukativni kursevi – ograničen broj 2000 RSD
Registracija posle 30.08.2019.
Delegati 150€
Članovi Društva neurologa Srbije 120€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 60€
Edukativni kursevi – ograničen broj 4000 RSD
Kotizacije su oslobođeni: predavači po pozivu iz inostranstva, predavači drugih oblasti medicine, počasni gosti

Na kongresu se očekuje učešće oko 600 lekara neurologa

Hotel „Zepter“ zepterhotelvbanja.com
Hotel „Fontana“ fontanavrnjackabanja.com

Pregled cena po osobi:

 • Hotel „Zepter“ – smeštaj u dvokrevetnoj sobi 176eur, smeštaj u jednokrevetnoj sobi 220 eur
 • Hotel „Fontana“- smeštaj u dvokrevetnoj sobi 180eur, smestaj u jednokrevetnoj sobi 245eur, apartmanu 275eur

Cene su iskazane u eurima, a plaćanje se vrši prema srednjem kursu Narodne Banje Srbije na dan uplate.

Učesnici kongresa su smešteni u hotelima sa 4* (smeštajni paket sadrži):

 • 28.11.2019. – Smeštaj u hotel od 12.00h. Koktel dobrodoslice. Večera. Noćenje.
 • 29.11.2019. – Doručak, ručak, večera i 2 kafe pauze. Noćenje.
 • 30.11.2019. – Doručak, ručak, svečana večera, 2 kafe pauze. Noćenje.
 • 01.12.2019. – Doručak. Napuštanje hotela.

Predviđena mogucnost organizovanog prevoza ucesnika iz Novog Sada, Beograda i Niša.
Ko treba da doputuje u Beograd avionom, nudimo izradu avio karte.

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA PREDSEDNIK DRUŠTVA NEUROLOGA SRBIJE

Dr. Gordana Tončev

Dr. Ranko Raičević

TEHNIČKI ORGANIZATOR

Olivera Đorđević