Aktuelnosti

Kongres neurologa Srbije

 

Poštovane kolege,
XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem, biće održan u periodu od 28.11. do 01.12. 2019. u Vrnjačkoj Banji.

Rok za slanje apstrakta se produžava za nedelju dana, do 21. oktobra 2019.godine.

Apstrakte za poster sesije (na srpskom i engleskom jeziku koji treba da sadrže do 500 reči (uvod, metode, rezultati i zaključak ) možete poslati na mejl adresu neurologijakg@gmail.com.

Molimo vas da u samon pismu naznačite za koju od navedenih oblasti prijavljujete poster (cerebrovaskularne bolesti, epilepsije, glavobolje, demijelinizacione bolesti, neurodegenerativne bolesti, neuromišićne bolesti, dečja neurologija i opšta neurologija).

Srdačan pozdrav,
Predsednica organizacionog odbora kongresa,
Prof. dr Gordana Tončev

Srdačan pozdrav,

XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem, 28.11.-01.12. 2019.

Hotel „Zepter” Vrnjačka banja

Organizator kongresa je:

 • Društvo neurologa Srbije
 • Klinika za Neurologiju Kliničkog Centra Kragujevac
 • Fakultet medicinskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
 • Srpsko lekarsko društvo, podružnica Kragujevac

Profesionalni kongresni organizator je Prestige Plus Tours agencija Kragujevac

www.prestigetours.rs

Kongres je akreditovao Zdravstveni savet Srbije A-1-1524/19 sa:

 • 8 bodova za pasivno učestvovanje
 • 9 bodova za poster prezentaciju
 • 11 bodova za usmenu prezentaciju i
 • 13 bodova za predavače

Koautori (do 3) bilo usmene ili poster prezentacije dobijaju po 0,5 bodova.

Glavne teme kongresa:

 1. Cerebrovaskularne bolesti
  – Mehanička trombektomija u lečenju akutnog ishemijskog moždanog udara
  – Bolesti malih krvnih sudova mozga – stara bolest novog doba
  – Antikoagulantna terapija u lečenju moždanog udara
 2. Neuromišićne bolesti
  – Miopatije – šta je novo?
  – Bolesti motornog neurona
  – Novine u dijagnostici i lečenju neuromišićnih bolesti
 3. Glavobole i bol u neurologiji
  – Bolne kranijalne neuropatije i ostali bolovi lica
  – Novi trendovi u dijagnostici glavobolja
  – Često se pitamo…
 4. Funkcionalni poremećaji u neurologiji i psihijatijski komorbiditeti
  – Funkcionalni poremećaji u neurologiji
  – Video sesija: Fenomenologija i fenotipizacija funkcionalnih neuroloških simptoma
  – Psihijatrijski komorbiditeti u funkcionalnim neurološkim bolestima

MINI SIMPOZIJUMI:

 • Novine u terapiji poremećaja pokreta
 • Fenotipsko-genotipska korelacija neuroloških oboljenja u dečjem uzrastu
 • Novi dijagnostički kriterijumi i nove terapijske opcije u multiploj sklerozi
 • Biomarkeri u neurodegenerativnim bolestima
 • Karotidna stenoza iz ugla neuologa i vaskularnog hirurga

Simpozijum mladih neurologa

 • Originalna istraživanja
 • Prikazi najtežih slučajeva

Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke

Satelitski simpozijumi farmaceutske industrije

POSTER SESIJE

 • Poster sesije će biti podeljene u sledećih 8 oblasti: cerebrovaskularne bolesti, epilepsije, glavobolje, demijelinizacione bolesti, neurodegenerativne bolesti, neuromišićne bolesti, dečja
  neurologija i opšta neurologija.
 • Poster sesije će se održavati 29. i 30. novembra.
 • Apstrakte na srpskom i engleskom jeziku, koji treba da sadrže do 500 reči (uvod, metode, rezultati i zaključak) slati sa naznakom na koju se oblast odnose kao word dokument na neurologijakg@gmail.com do 15. oktobra 2019.

Prvog dana, 28. novembra 2019., pre svečanog otvaranja Kongresa, biće održano 6 edukativnih kurseva.

Svaki od edukativnih kurseva je akreditovao Zdravstveni savet Srbije sa 8 bodova za predavače i 4 boda
za slušaoce:

 1. Cerebralne venske tromboze
 2. Dečja neurologija: novine u dijagnostici i terapiji
 3. Genetika multiple skleroze vs vladajući imunološki koncept lečenja
 4. Kada efekat leka postane neželjen
 5. Kognitivni domeni i ispadi u neurodegenerativnim bolestima
 6. Neuromišićne bolesti

 

Preliminarni program kongresa

 

Registracija učesnika:

Pre 30.08.2019.

Delegati 120€
Članovi Društva neurologa Srbije 80€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 40€
Edukativni kursevi – ograničen broj 2000 RSD

Posle 30.08.2019.

Delegati 150€
Članovi Društva neurologa Srbije 120€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 60€
Edukativni kursevi – ograničen broj 4000 RSD
Kotizacije su oslobođeni: predavači po pozivu iz inostranstva, predavači drugih oblasti medicine, počasni
gosti

Na kongresu se očekuje učešće oko 600 lekara neurologa i oko 100 medicinskih sestara/tehničara

Predsednik organizacionog odbora – Prof dr Gordana Tončev, gordanatoncev@gmail.com

Predsednik društva neurologa Srbije – Prof Dr Ranko Raičević, www.drustvoneurologasrbije.org

 

Tehnički organizator kongresa

Prestige Plus Tours agencija Kragujevac

kongresi@prestigetours.rs
oliveraprestige@gmail.com

 

XII/XVIII Nacionalni kongres neurologa sa međunarodnim učešćem

28.11.-01.12. 2019.

Hotel „Zepter” Vrnjačka banja

Obaveštavamo da će se XII/XVIII Kongres neurologa Srbije sa međunarodnim učešćem održati u hotelu
„Zepter” Vrnjačka banja od 28.11-01.12. 2019. godine. Datum održavanja kongresa se poklapa sa 60
godina od osnivanja neuropsihijatrijske službe u Kragujevcu.

Organizator kongresa je

Društvo neurologa Srbije
Klinika za Neurologiju Kliničkog Centra Kragujevac
Fakultet medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu

Profesionalni kongresni organizator je Prestige Plus Tours agencija Kragujevac.

Glavne teme kongresa:

Cerebrovaskularne bolesti
Neuromišićne bolesti
Glavobole i bol u neurologiji
Funkcionalni poremećaji u neurologiji i psihijatijski komorbiditeti

Prvog dana Kongresa biće održano nekoliko edukativnih kurseva.

Takođe, tradicionalno se održavaju minisimpozijumi iz oblasti koje nisu glavne teme kongresa, okrugli stolovi iz oblasti značajnih za neurološku zajednicu, Simpozijum mladih neurologa i Simpozijum medicinskih tehničara neurološke struke.

Predviđeno je i održavanje satelitskih simpozijuma farmaceutske industrije.

Poster sesije koje prikazuju rezultata rada neurološke zajednice takođe imaju veliki značaj na ovom kongresu.

Predavači na Kongresu biće najistaknutija imena naše neurologije, kao i kolege sa prostora bivše države, ali i predavači iz Evrope.

Registracija pre 30.08.2019.
Delegati 120€
Članovi Društva neurologa Srbije 80€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 40€
Edukativni kursevi – ograničen broj 2000 RSD
Registracija posle 30.08.2019.
Delegati 150€
Članovi Društva neurologa Srbije 120€
Članovi Društva mladih neurologa do 35 godina, doktori na specijalizaciji 60€
Edukativni kursevi – ograničen broj 4000 RSD
Kotizacije su oslobođeni: predavači po pozivu iz inostranstva, predavači drugih oblasti medicine, počasni gosti

Na kongresu se očekuje učešće oko 600 lekara neurologa

Smestaj ucesnika:

Hotel „Zepter“ zepterhotelvbanja.com
Hotel „Fontana“ fontanavrnjackabanja.com

Hotel „Aleksandar“ aleksandar.todorhoteli.rs

Vila „SPLENDOR“ www.vilasplendor.rs

Pregled cena po osobi:

 • Hotel „Zepter“ – smeštaj u dvokrevetnoj sobi 176eur, smeštaj u jednokrevetnoj sobi 220 eur.
 • Kada se dvokrevetna soba koristi kao jednokrevetna,cena se uvecava za 50 % i iznosi 264 eur po osobi
 • Hotel „Fontana“- smeštaj u dvokrevetnoj sobi 180eur, smestaj u jednokrevetnoj sobi 245eur, apartmanu 275eur
 • Kada se dvokrevetna soba koristi kao jednokrevetna ,cena se uvecava za 50 % i iznosi 270 eur po osobi
 • Hotel „Aleksandar„-smestaj u dvokrevetnoj sobi 125 eur,smestaj u jednokrevetnoj sobi 140 eur,smestaj u apartmanu 140 eur po osobi
 • Vila „Splendor„-smestaj u Vili sa ishranom u hotelu FONTANA.Cena smestaja u jednokrevetnom studiju je 190 eura ;u jednokrevetnom apartmanu sa posebnom spavacom sobom cena je 230 eur;u dvokrevetnom studiju cena je 150 eur po osobi;smestaj u dvokrevetnom apartmanu sa posebnom spavacom sobom je 170 eur po osobi.

Cene su iskazane u eurima, a plaćanje se vrši prema srednjem kursu Narodne Banje Srbije na dan uplate.

Smeštajni paket sadrži:

 • 28.11.2019. – Smeštaj u hotel od 12.00h. Koktel dobrodoslice-večera. Noćenje.
 • 29.11.2019. – Doručak, ručak, večera i 2 kafe pauze. Noćenje.
 • 30.11.2019. – Doručak, ručak, svečana večera, 2 kafe pauze. Noćenje.
 • 01.12.2019. – Doručak. Napuštanje hotela.

Predviđena mogucnost organizovanog prevoza ucesnika iz Novog Sada, Beograda i Niša.
Mogucnost izrade avio karata .

U okviru Kongresa bice odrzan i VII Simpozijum neuroloskih sestara Srbije sa medjunarodnim ucescem,

Poštovane kolege i koleginice,

Pred nama je Simpozijum sestara u neurologiji koji se tradicionalno održava uporedo sa VII/XVIII  Nacionalnim kongresom neurologa sa međunarodnim učešćem.

  Uzimajući u obzir da smo do sada razmenjivali iskustva, želja nam je da uzmete aktvino učešće u radu Simpozijuma ali i da  na našem Sipozijumu prenesemo nova znanja i bogato iskustvo mladim kolegama.

 Simpozijum će se održati 28.11. – 01.12.2019. godine u Vrnjačkoj Banji uporedo sa XII/ XVIII  Nacionalnim kongresom neurologa sa međunarodnim učešćem“.

 Glavne teme:

Zdravstvena nega neuroloških bolesnika sa bolestima centralnog nervnog sistema

Zdravstvena nega  neuroloških bolesnika sa bolestima perifernog nervnog sistema

Savremene dijagnostičke i rehabilitacione procedure kod neurološkog bolesnika iz ugla zdravstvene nege

Aktuelni problemi u rukovođenju, migracije zdravstvenih radnika

Кotizacija iznosi 1 000 RSD

Profsionalni kongresni organizatorje  Prestige Plus Tours agencija Кragujevacwww.prestigetours.rs

Vaše abstrakte i biografije potrebno je slati u skladu sa obrascem koji zahteva Zdravstveni savet Srbije.

Abstrakte slati nasimpozijumvrnjackabanja19@gmail.com

Prijava i slanje abstrakta najkasnije do 05.10.2019. godine

Smestaj ucesnika u objektu „Apartmani MAVESA“ u Vrnjackoj Banji

Smestajni paket sadrzi :

 • 28.11.2019. – Smeštaj u apartman od 12.00h. Koktel dobrodoslice-večera u hotelu Zepter. Noćenje u Mavesi.
 • 29.11.2019. – Doručak u Mavesi, ručak, večera i 2 kafe pauze u hotelu Zepter. Noćenje u Mavesi.
 • 30.11.2019. – Doručak u Mavesi, ručak, svečana večera, 2 kafe pauze u hotelu Zepter. Noćenje u Mavesi.
 • 01.12.2019. – Doručak u Mavesi. Napuštanje apartmana
 • Cene smestajanog paketa po osobi:.

-jednokrevetni app 130 EUR po osobi

-dvokrevetni app 120 EUR po osobi

-trokrevetni app 110 EUR po osobi

-cetvorokrevetni app 100 EUR po osobi

 

Dr. Gordana Tončev

PREDSEDNIK ORGANIZACIONOG ODBORA PREDSEDNIK DRUŠTVA NEUROLOGA SRBIJE

Dr. Ranko Raičević

TEHNIČKI ORGANIZATOR

Olivera Đorđević