Putne isprave

Putne isprave

Rok važenja pasoša

Evropska unija je uvela pravila za prelazak šengenske granice državljanima zemalja koje su izvan Evropske unije. Pravila su uvedena 26. juna 2013. (EU 610/2013) i predstavljaju modifikaciju pravila koja su važila ranije (EU 562/2006)

Pravila su stupila na snagu od 19. jula 2013., a odnose se na važnost pasoša neevropskih (EU) državljana.

Svi koji od tog dana ulaze u zonu Šengena moraju da imaju pasoš koji je validan najmanje tri meseca nakon planiranog datuma povratka iz zemalja Šengena. Pasoš takođe ne sme da bude stariji od 10 godina.

Nova pravila se primenjuju i za ulazak u tri zemlje EU koje su kandidati za ulazak u Šengensku zonu (Bugarska, Hrvatska i Rumunija). Na državljane Irske i Velike Britanije neće biti primenjivana nova pravila.

Putnici koji nameravaju da putuju u Rusiju, Egipat, Tunis, Izrael i Tursku moraju da imaju pasos koji je validan najmanje 6 meseci nakon planiranog datuma povratka sa putovanja.

Za vreme boravka u inostranstvu, putna isprava služi njenom imaocu za dokazivanje identiteta i kao dokaz o državljanstvu Republike Srbije. Putnu ispravu sme da koristi samo lice na čije ime je izdata.

Molimo da putne isprave za vreme boravka u inostranstvu čuvate. U slučaju gubitka ili oštećenja obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.

Potreban Vam je biometrijski pasoš Republike Srbije:

Biometrijske pasoše Republike Srbije izdaju nadležni organi unutrašnjih poslova.

Za sada zahteve za biometrijske pasoše možete podneti u sledećim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije u inostranstvu 1.

Da biste podneli zahtev za biomerijski pasoš potrebno je da budete lično prisutni, kao i vaša maloletna deca za koja podnosite zahtev. Uz zahtev obavezno priložiti sledeća dokumenta u originalu:

  • uverenje o državljanstvu (da nije starije od šest meseci);
  • domaći izvod iz MK rođenih (da nije stariji od šest meseci);
  • poželjno je da priložite digitalnu fotografiju 5x5cm ("en face", na jednobojnoj sivoj pozadini)
  • dokument koji dokazuje Vaš identitet (na uvid): plavi pasoš ili lična karta.

Za sada molimo da unapred zakazujete termine za predaju zahteva u Vašem konzulatu ili ambasadi, gde ćete dobiti i detaljnije informacije i odgovore na pitanja u vezi sa podnošenjem zahteva.

Zakonski rok za rešavanje Vašeg zahteva je 60 dana.

Posedujete plavi pasoš sa oznakom „SR Jugoslavija“.

Plavi pasoši sa oznakom „SR Jugoslavija“ važe do 31. 12. 2011. godine. Do tada bi trebalo da izvršite zamenu za biometrijski pasoš R. Srbije. Ukoliko niste obezbedili biometrijski pasoš ili nemate vremena da ga obezbediti, a ističe vam stari plavi pasoš, postoji mogućnost da ga, dok ne obezbedite biometrijski pasoš, dobijete po posebnoj proceduri, o čemu će Vas obavestiti Vaš konzulat ili ambasada.

S obzirom da veći broj DKP R. Srbije, na žalost, još ne raspolaže potrebnom opremom za prijem zahteva za biometrijske pasoše, preporučujemo našim građanima koji borave u inostranstvu da do daljeg iskoriste svaku priliku da lično podnesu zahtev za novi biometrijski pasoš kod nadležnog organa unutrašnjih poslova po mestu svog prebivališta u Srbiji. Izdavanje biometrijskog pasoša za građane koji borave u inostranstvu moguće je po posebnoj hitnoj proceduri.

Izgubili ste putnu ispravu u inostranstvu

Ukoliko ste izgubili putnu ispravu na proputovanju, prijavite nestanak isprave policijskom organu zemlje u kojoj boravite i zatražite potvrdu o prijavi gubitka. Sa tom potvrdom obratite se najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu R. Srbije, koje će Vam, po sprovedenom postupku utvrđivanja identiteta i državljanstva, na osnovu utvrđenih činjenica, izdati putni list za povratak u Srbiju.