Vizni režim

Vizni režim

Vizni režim stranih država prema državljanima Republike Srbije je podložan promeni. Molimo vas da se pre puta informišete u ambasadi države u koju putujete.

VAŽNA NAPOMENA: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok aženja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatorudostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanjuviziranja će naknadno biti obavešteni.

Vize za inostranstvo i informacije o državama.

Dragi putnici, 
 
Naši prijatelji, koji nam godinama poklanjate svoje poverenje.
Nadam se da ćemo sto pre moći da se vidjamo i biramo zajednicki, vaša putovanja.
Do tada, agencija i zbog vaše i naše bezbednosti ne radi.
 
Sve vreme smo vam dostupni na 
Na broju smo, 065/8728355
 
Pišite nam, ako želite neke informacije od nas.
Mogli bi da ovo vreme iskoristimo za informisanje oko novih putovanja, koje nas čekaju.
 
Srdačno vas pozdravlja
Olivera