Vizni režim

Vizni režim

Vizni režim stranih država prema državljanima Republike Srbije je podložan promeni. Molimo vas da se pre puta informišete u ambasadi države u koju putujete.

VAŽNA NAPOMENA: Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u Tursku moraju imati rok aženja minimum 6 meseci od dana izlaska sa teritorije Turske. U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatorudostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanjuviziranja će naknadno biti obavešteni.

Vize za inostranstvo i informacije o državama.